Problemer med sølvfisk, dem klarer Anticimex.

Bekæmpelse af sølvfisk

Bekæmpelse af sølvfisk i hjemmet

Selvom sølvfisk er små og tilsyneladende harmløse skabninger, kan de være en plage i hjemmet. Deres tilstedeværelse kan ofte føre til frustration og ubehag for boligejere, da de har en tendens til at formere sig hurtigt, og fordi de trives i fugtige omgivelser.

Sølvfisk er kendt for deres sølvglinsende krop og hurtige bevægelser. De foretrækker mørke og fugtige steder, hvilket gør dem ofte svære at opdage, indtil problemet bliver alvorligt. De kan også skade fødevarer og ejendele, da de kan gnave sig gennem papir og stof.

Effektiv bekæmpelse af sølvfisk indebærer en kombination af forebyggende foranstaltninger. Hos Anticimex er vi eksperter i at håndtere skadedyrsproblemer, herunder problemer med sølvfisk. Vores team kan identificere de områder, hvor sølvfisk trives, og derefter implementere metoder til at reducere deres adgang til fødevarer og skjulesteder.

Ved at overlade bekæmpelsen af sølvfiskene til Anticimex kan du bevare et rent og sundt hjemmemiljø. Lad os hjælpe dig med at beskytte dit hjem mod sølvfisk og andre skadedyr.

Tegn på sølvfisk

At kunne genkende sølvfisken i dit hjem er fundamentalt for at tage skridtet til at håndtere problemet virkningsfuldt. Sølvfisk er små, skjulte skabninger, der ofte opererer i det skjulte, hvilket gør det vigtigt at være opmærksom på de tidlige indikationer på deres tilstedeværelse. Her er de 3 typiske tegn på sølvfisk:

 • Sølvglinsende insekter: Det mest åbenlyse tegn på sølvfisk er selve insekterne. De har en karakteristisk sølvglinsende krop og et langstrakt, vingeløs udseende med antenner foran og børster bagtil.
 • Aktivitet om natten: Sølvfisk er nataktive og kan ofte ses, når lyset er slukket. Hvis du bemærker disse insekter, der bevæger sig rundt om natten, kan det være et tegn på, at du huser skadedyret.
 • Fugtige områder: Sølvfisk trives i hjemmets fugtige områder, som badeværelset og køkkenet. De ses ofte, når lyset tændes i badekar, håndvaske og ved ristene. Det skyldes, at deres ernæringskilde findes i disse rum, som inkluderer madrester, mug, alger og lignende.

Hvis du opdager nogle af disse tegn på sølvfisk i dit hjem, er det vigtigt at handle – særligt hvis det er en gene for dig og din familie. En professionel skadedyrsbekæmper som Anticimex kan hjælpe med at identificere kilden til invasionen og implementere effektive metoder inden for insektbekæmpelse for at beskytte dit hjem.

Mange forveksler sølvfisk med skægkræ – og omvendt

Det er almindeligt at forveksle sølvfisken med skægkræet, da begge skadedyr lever indendørs og deler nogle fælles træk. Der er dog to aspekter, der kan hjælpe dig med at skelne mellem skadedyrene:

 • Bostedet: Skægkræ opholder sig hovedsageligt indendørs og søger ofte tilflugt i revner og sprækker langs gulvpanelerne. En vigtig forskel er, at skægkræ ikke kræver fugtige omgivelser som sølvfisk.
 • Udseendet: Størrelsen er en anden afgørende forskel. Skægkræ er større end almindelige sølvfisk og måler typisk mellem 15-19 mm. Deres antenner og haletråde er længere end dem, man finder på sølvfisk. Skægkræ har også en karakteristisk behåring (skæg) på hovedet, hvilket adskiller dem fra sølvfiskene. Desuden er skægkræ generelt mørkere i farven.

Er det slet ikke sølvfisk, som du døjer med i hjemmet, men derimod skægkræ? Vi tilbyder alle former for skadedyrsbekæmpelse inklusiv bekæmpelse af skægkræ.

Før en bekæmpelse af sølvfisk

For at sikre et optimalt udbytte af behandlingen, skal der ved forekomst af skægkræ/sølvfisk udføres følgende, inden en behandling kan påbegyndes:

 • Generel oprydning, så de rum, der skal behandles, er ryddelige og tilgængelige.

Efter behandlingen mod sølvfisk skal du huske følgende:

De behandlede rum kan benyttes umiddelbart efter, men for at sikre et optimalt udbytte af behandlingen, skal følgende forholdsregler overholdes:

 • Den opsatte gel må ikke fjernes eller afvaskes
 • De opsatte detektorer må ikke fjernes eller beskadiges
 • Rengøring begrænses til et absolut minimum i de behandlede områder i en uge.

Generel information om forebyggelse af sølvfisk

Der er nogle ting, du fremover selv kan gøre, for at forebygge skægkræ og sølvfisk:

 • Støvsug ofte i revner og sprækker
 • Sørg altid for lav luftfugtighed i boligen med rigelig udluftning
 • Tør våde område af med klude (bad/køkken)
 • Rengør, så der ikke ligger krummer eller andet organisk materiale i hjørner, vaskeskab, bag ovn eller langs paneler m.v.

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44