Mus

Bekæmpelse af mus

Derfor er musebekæmpelse og -forebyggelse vigtigt

Mus og rotter har mange af de samme adfærdsmønstre, og derfor vil tegn på mus og rotter ofte være de samme. Det vil dog i mange tilfælde være mus, der er på spil, selvom rotterne tit er øverst på listen over mistænkte.

For da mus er mindre end rotter, kan de også få adgang til flere steder – faktisk kan de komme gennem sprækker på helt ned til 6 mm, ligesom de er fremragende til at springe og klatre. Det er derfor ingen kunst for de små gnavere at få adgang til ellers tilsyneladende svært tilgængelige steder.

Musen har måske et knap så blakket ry end sin fætter, rotten. Men mus kan gøre mindst lige så meget skade, ligesom de også kan være smittespredere. Der er ligeledes både økonomiske og sundhedsmæssige grunde til at bekæmpe mus. I det følgende opridser vi nogle af konsekvenserne af at have mus i virksomheden.

Produktionsstop på grund af mus

Mus kan stoppe din produktion på mange måder. Hvis du har er en fødevarevirksomhed eller medicinalvirksomhed, vil forekomsten af mus betyde, at du skal lukke din produktion ned. Det kan også betyde, at du skal kassere produktionen. Det afhænger af din certificering.

Mus gnaver i hvad som helst. Også ledninger til maskiner og andet udstyr. Får de gnavet i den forkerte ledning, får dine maskiner, din server eller andet ikke mere strøm. Med nedbrud til følge.

Ødelæggelse af installationer, udstyr og bygning

Som nævnt gnaver musene nærmest i alt, som de kan komme i nærheden. De gnaver huller i dine bygninger og hvad de ellers kan komme i nærheden af. Bider en mus i en elektrisk ledning, kan det forårsage brand, idet musens fedt bliver som et stearinlys.

Smittespredning via mus

Det sker med jævne mellemrum, at mennesker bliver smittet af mus (og rotter). Det er sygdomme som salmonella, harepest, leptospirose og hantavirus, som kontakt med mus og deres efterladenskaber kan give. Læs mere om smittespredning her.

Tegn på at du har brug for musebekæmpelse

De mest typiske tegn på, at du skal i gang med bekæmpelse af mus:

  • Fornemmelse af kriblen eller bevægelse på loftet, i væggene eller på gulvet
  • Afgnavede ledninger, stearinlys, tekstiler som sengetøj og gardiner, samt andre materialer
  • Synlige kradse- og bidemærker i træpaneler og andre materialer af træ, såsom møbler
  • Fund af ekskrementer, som er omkring 3-6 mm lange, sorte/grå og aflange med en spids ende
  • Lugt eller stank, da musene efterlader en karakteristisk ammoniaklignende lugt, der kan være særlige fremtrædende i lukkede rum.

Bekæmpelse af mus – sådan gør vi

Anticimex er et internationalt skadedyrsfirma, som med erfaring fra 21 lande og næsten 90 år i branchen har udviklet nogle af branchens mest bæredygtige og innovative løsninger til bekæmpelse af skadedyr – og musebekæmpelse er ingen undtagelse.

Vi prioriterer forebyggelse over bekæmpelse, ligesom vi vægter bæredygtighed og humane metoder højt i kampen mod skadedyrene. Når vi udfører muse- og rottebekæmpelse vil vi derfor i mange tilfælde gøre brug af vores eget udviklede SMART-system – en databaseret overvågnings- og bekæmpelsesmetode, hvor vi overvåger skadedyrenes adfærd for at aflive dem hurtigt og humant med strøm i stedet for gift.

Musene findes dog i mange størrelser og miljøer. Der for er der brug for en bred vifte af løsninger til at bekæmpe musene.

Hos Anticimex anvender vi nedenstående metoder. På baggrund af inspektion og analyse af situationen anbefales/installeres den bedste løsning.

Traditionelle musefælder

I nogle situationer vil det være overdrevet at installere en SMART-løsning. Her anvender vi traditionelle fælder til bekæmpelsen.

Job eller serviceaftale på bekæmpelse af mus?

Uanset om du har brug for en enkelt bekæmpelse af mus eller en løbende aftale, kan Anticimex hjælpe dig med musebekæmpelsen. Hvad der passer bedst, afhænger af din situation. Kontakt os derfor og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Undlad at foretage musebekæmpelse på egen hånd

Det kan være lokkende at forsøge sig frem med bekæmpelse af mus selv ved brug af gift, men dette fraråder miljøstyrelsen på det kraftigste. Hvorfor? Fordi der er en risiko for uheldige og farlige konsekvenser, hvis du ikke håndterer det korrekt. Andre dyr, kæledyr og endda mennesker kan komme i kontakt med musegiften, hvis du ikke holder øje med det eller bliver lagt et sted, hvor det er passende.

Du kan finde Miljøstyrelsens anbefalinger her

Inspektion, bekæmpelse og opfølgning - sådan foretager vi musebekæmpelse

Du kan se vores bekæmpelse af mus som en tretrinsraket.

Først starter vi med inspektionen for at få overblik over situationen, så vi kan anbefale den rette løsning.

På baggrund af inspektionen sætter vi en bekæmpelse i gang.

Efter et par uger kontakter vi dig for at høre, hvordan det går. Er alt vel, lukker vi den aktuelle sag. Når der er tale om SMART-løsningen, er der tale om en fortløbende overvågning/bekæmpelse, der automatisk giver besked.

Kontakt os for effektiv musebekæmpelse

Ønsker du eller din virksomhed rådgivning til at forebygge eller bekæmpe mus?

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så finder vi en løsning, der kan hjælpe dig af med musene. Vi er din pålidelige partner, når det kommer til musebekæmpelse og -forebyggelse.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44