Murbier laver hul

Murbier

Her finder du murbier?

Murbierne opsøger solvendte flader, og er specielt aktive i solskin. De ses oftest i juli måned, når de svirrer foran mure i et forsøg på at finde egnede fuger.

Når det rette sted er fundet, graver murbierne vandrette gange ind i mørtlen. Gangene kan være helt op til 20 cm lange og med en diameter som en blyants. Gangen fyldes med et silkepapiragtigt gennemsigtigt stof, som murbien udskiller fra spytkirtlerne.

For enden af gangen anlægges en ca. 1 cm lang celle, som fyldes med en blanding af blomsterstøv og honning. Der lægges et æg, og cellen lukkes med et låg, som består af spytkirtelsekret. Murbien fortsætter med at anlægge nye celler, indtil gangen er fyldt, og derefter lukkes indgangshullet.

Man finder normalt 2-8 celler i en gang, og en murbi når at lave 4-5 reder i sit korte liv.

Murbiens larver lever af fodermassen i de lukkede celler, hvor de forpupper sig det følgende forår og kommer frem næste sommer, normalt i juli.

Murbier eller hvepsebo i muren?

Nogle gange oplever vi, at folk forveksler hvepse i muren med murbier. Hvepse bygger ikke som sådan hvepsebo inde i muren, men de kan godt blive fristet, hvis der i forvejen er huller i mørtelen, som de kan kravle ind i.

Murbi eller murerbi?

Murbier og murerbier er to forskellige arter, men de færreste kender forskellen på dem.

Murbien (latin: Colletes daviesanus) er den art, vi beskriver på denne side, mens murerbien (latin: Osmia sp.) er en type bi, som murer sin egen rede. Den bor alene og bor altså ikke i et samfund med andre bier, som f.eks. honningbier gør det.

Murerbier bygger deres egne reder af blandt andet sand og sten og ler, mens murbier graver sig ind i murværk for at lave reder, og de kan derved gøre skade på murværket.

Hvilken skade gør murbier?

Man har set skader på murværk forårsaget af murbier, der medførte fare for nedstyrtning, men i de fleste tilfælde er skaden begrænset. Selv om de graver gange i mørtelen, går de ikke ind i hulmuren, og mørtel af almindelige god kvalitet angribes ikke af murbier.

Hullerne i mørtelen, kan dog være indfaldsveje for fugt og dermed øge risikoen for frostsprængninger.

Hvis angrebet ikke er for stort, kan reparation af murværket og bekæmpelse af murbier laves i en og samme proces. Den løse mørtel udkradses, hvorefter der fuges med en mørtel af en styrke svarene til min. KC 50/50/750.

Er angrebet alvorligt, kan det være nødvendigt at behandle med insektpudder eller flydende insektgift på angrebne flader. På utilgængelige steder skal insektpudder blæses ind med højt tryk.

Få hjælp til bekæmpelse af murbier

Skal vi hjælpe dig med at bekæmpe dine murbier, så de ikke ødelægger fugerne i dit murværk? Anticimex er eksperter i at bekæmpe murbier, og vi hjælper dig gerne med at komme af med de ubudne gæster.

Brug kontaktformularen herunder eller ring til os på 69 15 17 44, og bestil bekæmpelse af murerbier.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44