Net og pigge stopper duers og allikers tilsvining

Kunde

Stor dansk transportoperatør

Problem

På grund af stationens arkitektur var det nemt og attraktivt for både duer og alliker at tage ophold. Som konsekvens af dette blev selve stationen og dens passagerer ramt af fugleklatter, affyret fra stor højde. Dette medførte både materielle skader og utryghed bland stationens passagerer.

Mål med indsats mod duer og alliker

  • At gøre det uattraktivt for duer og alliker at opholde sig på stationens tag og i tværbjælkerne
  • At stoppe duernes og allikernes svineri og utryghedsskabende adfærd

Løsning

For at komme problemerne til livs, blev der opsat flere hundrede meter duepigge, som gjorde det umuligt at sidde på kanterne, som de ellers foretrækker.

Endvidere blev der etableret fuglenet ud over tværbjælker, hvor især allikerne havde fundet ophold.

Grundet bygningens beskaffenhed blev der i stort omfang anvendt lift til at sætte pigge og net op

For de daglige brugere af stationen er både duepigge og fuglenet svære at se. Set oppe fra er det dog tydeligt at se.

Resultat

Som følge af fuglesikringen med installerede duepigge og fuglenet kan hverken duer eller alliker finde fast ophold på stationen. Det har betydet, at der ikke er flere problemskabende fugle.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Har du også problemer med duer, alliker, måger eller andre fugle, kan vi hjælpe dig. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44