Hvorfor er egenkontrol så vigtig? Anticimex giver dig svaret

Hvorfor er egenkontrol så vigtig?

Hvem skal udføre egenkontrol?

Alle virksomheder, der producerer og/eller sælger fødevarer, skal udføre egenkontrol. Så de kan dokumentere, at de overholder gældende regler og lovgivning angående fremstilling af fødevarer.

Hvor tit og hvor omfattende skal egenkontrollen udføres?

Når du starter en virksomhed, der skal producere fødevarer, skal der udarbejdes et flow, der beskriver de processer og risici, der er i din virksomhed. Hvis der sker ændringer i sortiment og/eller produktionen, skal der laves et nyt flow.

Omfanget af egenkontrol afhænger af, om du selv producerer fødevarerne eller om du blot sælger færdigpakkede produkter, som andre har produceret. .

Hvad indeholder egenkontrol?

Egenkontrollen skal sørge for, at de producerede fødevarer er i orden. I egenkontrollen beskrives:

 • HACCP-plan (CCP/CP/GMP)
 • Procedurebeskrivelser
 • Gode arbejdsgange
 • Temperaturkontrol
 • Korrekt mærkning
 • Personlig hygiejne
 • Fødevarehygiejne
 • Rengøringsprocedurer
 • Vedligeholdelse incl. skadedyrsforebyggelse

Hvem har ansvaret for egenkontrollen?

Det er altid dig, som har virksomheden, der har ansvaret for korrekt egenkontrol. Bliver alt kontrolleret i henhold til forskrifterne?

Hvad er straffen for manglende/dårlig egenkontrol?

Hvis du ikke har tilstrækkeligt styr på egenkontrollen, kan det medføre en række konsekvenser. Omfanget af konsekvenser afhænger af overtrædelsernes omfang og om der er tale om gentagende overtrædelser. Konsekvenserne er:

 • Indskærpelse
 • Forbud
 • Påbud
 • Bøde
 • Fratagelse af autorisation
 • Lukning af produktion/virksomhed
 • Politianmeldelse

Læs også

Vigtigste grundregler for fødevaresikkerhed

Biologiske analyser

Kursus i almen fødevarehygiejne

Mærkning

Har du brug for hjælp til din egenkontrol?

Der er mange ting, der skal tages i betragtning i forbindelse med egenkontrol. Det kan være overvældende at holde styr på det hele og holde sig opdateret. Hos Anticimex har vi erfarne fødevaresikkerhedskonsulenter, der kan hjælpe dig. Samtidig har vi et elektronisk egenkontrolssystem, der kan hjælpe dig i dagligdagen. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Vi er landsdækkende.

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44