Godkendelser og certificeringer

Her finder du en oversigt over de certificeringer og godkendelser, som vores produkter har opnået.

SMART

Smart-løsningerne er udviklet til at dræbe hurtigt, effektivt og så smertefrit som muligt. Både dyreetik og miljø var og er fortsat væsentlige faktorer i udviklingen af produkterne.

For at opnå den størst mulige sikkerhed for dette, er udviklingen af produkterne sket i samarbejde med den danske stats Skadedyrslaboratorium,

Ingen af Smart-produkterne benytter gift. Fælderne er udviklet til at udnytte musens og rottens instinkter og adfærd. Gift – herunder rotte- og musegift er en alvorlig trussel mod miljøet, når der udlægges tusinder af tons hvert år.

Giften har vist sig ineffektiv til at reducere skadedyrenes udbredelse, samtidig lider rotter og mus en langsom og pinefuld død.

Godkendt i Tyskland - Det tyske miljøministeriums Skadedyrslaboratorium

Biologer på det tyske Miljøministeriums Skadedyrslaboratorium (UBA) testede fælderne.

I den forbindelse blev fælderne godkendt til en plads i kategorien af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive og dyreetisk korrekte: Infektionsschutzgesetz §18 (http://www.wisecon.dk/wp-content/uploads/2016/05/WiseCons_products_on_Infektionsschutzgesetz_%C2%A718.pdf).

Godkendt i Sverige - det svenske miljøministerium

Smart-fælderne er også blevet testet og godkendt af det svenske Naturvårdværket, hvilket svarer til det danske miljøministerium.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44