Humlebi

Humlebier

Hvad er humlebier?

Humlebier, også kendt som brumbasser, er en fascinerende art, der spiller en væsentlig rolle i økosystemet som bestøvere af blomster og planter. Disse små, robuste insekter har en bred vifte af interessante egenskaber og er afgørende for at opretholde den naturlige balance i vores omgivelser.

Hvor lever humlebier?

Humlebier vender gerne tilbage til et område, så længe der er føde i form af blomsternektar. Derfor er de også mest aktive i de varmere måneder på året, hvor blomsterne er talrige i naturen.

Etårigt samfund

Humlebier adskiller sig fra honningbier ved, at deres samfund kun lever ét år. Om efteråret dør alle arbejderbierne, og kun de unge dronninger, der har parret sig, overlever ved at gå i dvale gennem vinteren. Hvis man ser humlebier flyve allerede i marts/april, er det disse unge dronninger, der er kommet frem fra deres vinterhi for at finde et nyt sted at bygge rede.

Om foråret starter dronningen nemlig en ny koloni. De fleste foretrækker at bygge deres reder i jorden, ofte i gamle musehuller eller mellem sten i et stendige. Dog kan de også finde på at slå sig ned i tomme fuglekasser, isoleringsmåtter på lofter eller i krybekældre.

Når en humlebidronning har fundet et egnet sted, begynder hun at bygge sin rede. Hun udvider hulrummet, hvis det er nødvendigt, og isolerer det med tørre plantedele, mos eller musehår. Hun bygger også små vokskrukker til forråd og æglægning. Larverne, der klækker i vokskrukkerne, bliver fodret af dronningen, som også skal samle blomsterstøv og nektar.

Når larverne er fuldt udvoksede, forpupper de sig, og efter nogle dage kommer årets første arbejderhumlebier på vingerne. Disse første arbejdere er ofte små, da dronningen ikke har haft nok tid til at samle tilstrækkelig føde til dem. Arbejderne hjælper med at bygge videre på reden og samle forråd, mens dronningen fokuserer mere og mere på æglægningen.

Om sommeren kan et humlebi-bo godt virke ret rodet, med forrådskrukker og larvekamre blandet sammen. Der er ikke den samme regelmæssige struktur som hos honningbier, og humlebisamfundene er også mindre med maksimalt 500 medlemmer.

Humlebier er ikke kun fascinerende og hyggelige at have i nærheden, de er også meget nyttige som bestøvere af frugttræer og andre afgrøder. Derfor er der god grund til at behandle dem med respekt. Humlebier er normalt meget fredelige og stikker kun, hvis de bliver meget provokerede eller hvis de føler sig truet.

Hvad spiser humlebier?

Føden for humlebier består primært af nektar og pollen fra blomster. De besøger et bredt udvalg af blomsterarter og er kendt for deres evne til at bestøve blomster mere effektivt end andre insekter. Deres store krop og det faktum, at de vibrerer deres muskler for at frigøre pollen fra blomsterne, gør dem til en afgørende faktor i planters reproduktion.

Er humlebier farlige?

Det er vigtigt at forstå, at humlebier ikke udgør en direkte trussel for mennesker. Selvom de kan virke skræmmende på grund af deres størrelse, er de normalt fredelige, medmindre de føler sig truet. De vil normalt undgå menneskelig kontakt og koncentrere sig om deres opgave som bestøvere. Det er værd at bemærke, at humlebier er en truet art, og det er derfor vigtigt at beskytte dem og deres levesteder.

Brumbasser er som sagt meget fredelige, men hvis deres bo er tæt på f.eks. en indgang til en bygning, kan de være et problem, da de passer meget på, at ingen fremmede kommer ind. Man kan derfor ofte se, at specielle humlebier sidder ved indgangen og holder vagt. De har et meget smertefuldt stik, som de benytter i meget sjældne tilfælde. Fx hvis man kommer til at træde på dem.

Bekæmpelse af humlebier

Hos Anticimex anerkender vi, at humlebier spiller en afgørende rolle i økosystemet, og vi bestræber os på at beskytte dem. Brumbasserne er uundværlige for naturen og er med til at opretholde den biologiske mangfoldighed. Derfor udfører vi ikke bekæmpelse af humlebier, med mindre de er til meget stor gene, hvis de f.eks. har slået sig ned i en børnehave eller lignende, eller hvis man er allergisk overfor stik.

Ring 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder, hvis du har brug for hjælp til skadedyr.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44