Husmår

Husmår på loftet - hvad gør jeg?

Husmår på loftet

Hvis du vil undgå at der flytter en mår ind på dit loft, skal du i gang med at mårsikre. I nogle tilfælde drejer det sig blot om at reparere en tagsten eller en vindskede, men det er ofte lettere sagt end gjort at få huset gjort mårsikkert.

Man må naturligvis ikke lukke måren inde på loftet. Man foretager lukningen på et tidspunkt, hvor måren ikke opholder sig på loftet.

Der er overordnet to tegn på, at du har husmår på dit loft.

 • Larm
  Du vil kunne høre husmårer rumstere rundt, og de er noget mere højlydte end eksempelvis rotter. En husmår tumler ofte noget rundt på loftet, men den gnaver ikke i træværk eller andet, så hvis man hører gnavelyde fra loftet, drejer det sig nærmere om mus eller rotter.
 • Lugt
  Ekskrementer fra en husmår har en stærk lugt. Ekskrementerne er omkring 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke, og er snoede og trukket ud i en spids. Indholdet består af hår, fjer og knoglerester.

Undgå at måren flytter ind på loftet

Den nemmeste måde at undgå, at få husmår på loftet, er ved at fjerne dens adgangsveje. Husmåren er en meget dygtig klatrer og den behøver ikke megen plads. Hvis man kan stoppe et hønseæg ind i hullet, kan en mår også komme igennem. Måren finder ofte vej op til taget via nedløbsrør eller større træer eller buske, som vokser tæt på huset. Herfra kan en mår let hoppe over på taget. Ved at fjerne husmårens adgangsveje kan man undgå, at husmåren kommer igen.

Heldigvis kommer vi her med et par gode råd til hvad du skal være opmærksom på, når du har den ubudne gæst på besøg.

Hvorfor kommer der husmår på loftet?

I gamle dage levede husmåren primært i små skove eller på loftet i et gammelt hus på landet. Sådan forholder det sig dog ikke mere. Det bliver mere og mere almindeligt at husmårer flytter ind på lofter i parcelhuse i byområder. Her er der lunt og trygt, og der er let adgang til føde.

Husmåren bliver ikke længere særlig skræmt af vores larm. Den har med tiden vænnet sig til mennesker, biler, musik og anden støj.

Hvad kan du selv gøre, hvis du har en husmår på loftet?

Selvom husmåren gennem årene har vænnet sig til menneskers larm, kan man godt forsøge at fordrive den ved at gøre følgende:

 • Læg en godt svedig trøje op loftet
 • Læg menneskehår op på loftet (kan evt. skaffes fra din lokale frisør)
 • Hav lys på loftet. Gerne med timer, så der kan tændes og slukkes
 • Hav lyd på loftet.

Disse enkle råd får i nogle tilfælde husmåren til at forlade dit loft. Hvis du ikke selv har held med at fordrive husmåren fra loftet, så kontakt os for hjælp til bekæmpelse af husmår.

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44