Nye regler for rottebekæmpelse

Nyhed

Fra januar 2016 er det kun tilladt at bruge nogle få godkendte gifte til bekæmpelse af rotter. Og det er kun tilladt at bruge gift til at bekæmpe rotter – ikke til forbyggende indsatser. Det stiller markante nye krav til virksomheder og kommuner. Ændringen kommer ifølge skadedyrsekspert til at medføre en merudgift på op til 100 millioner kroner til bekæmpelsen af rotter i Danmark.

I Danmark har man igennem mange år tilladt brug af gift i forebyggende bekæmpelse af rotter. Men det har ændret sig fra januar 2016. For at beskytte miljøet og leve op til EU's regler på området må bekæmpelse med gift fremover kun finde sted, når der er observeret rotter og kun med udvalgte produkter, der er til mindst mulig gene for miljøet. Den endelige liste over godkendte præparater forelå allerede i januar, og en af landets største skadedyrsbekæmpere forudser, at de nye regler bliver en udfordring for mange af landets virksomheder, institutioner og kommuner:

”Helt grundlæggende er det positivt, at man sørger for at beskytte miljøet bedst muligt og begrænse brugen af gift. Udfordringen i 2016 bliver, at mange ikke er opmærksomme på de nye regler, som stiller langt større krav til vedligeholdelse og tætning af bygninger og andet, der kan mindske risikoen for rotter,” siger salgs- og marketingchef Martin Seefeldt Borgen fra Anticimex og fortsætter:

”De nye regler betyder samtidig, at hvor vi tidligere kunne nøjes med at besigtige en virksomhed efter behov, skal vi nu besigtige den ugentligt eller oftere end det, over en længere periode, efter der er observeret rotter. Det samme gælder for den kommunale rottebekæmpelse, hvilket selvsagt medfører en betydelig merudgift og en ændring i forhold til de handlingsplaner og budgetter for bekæmpelse af rotter, som kommunerne har udarbejdet.”

Udgifterne til rottebekæmpelse i Danmark for virksomheder, institutioner og kommuner er på ca. 400 millioner kroner årligt i dag. Med de nye regler for anvendelse af gift og krav om øgede kontrolbesøg vurderer Anticimex, at det beløb vil stige til ca. 500 millioner kroner:

”Vi kan gøre en del med ny teknologi og udstyr, som gør det muligt elektronisk at overvåge risikoområder hos virksomheder og institutioner. Men der vil være en betydelig merudgift bundet op på de fysiske besøg, mens en rottebekæmpelse står på – særligt for den private rottebekæmpelse, men også hos virksomhederne og institutionerne,” slutter Martin Seefeldt Borgen

Fakta:

Regler for bekæmpelse af rotter i 2016:

  • Det er ikke tilladt at bruge gift i forbindelse med forebyggelse.
  • Forebyggelse skal ske gennem bedre bygningsvedligehold. Eksempelvis skal landmænd og industrivirksomheder sikre, at bygninger er tætte, porte lukker tæt, rørgennemføringer er tætte, samt at man håndterer affald ordentligt og har en god hygiejne i sin produktion og om sine bygninger.
  • Når der er observeret rotter, må en bekæmpelse finde sted med EU-godkendte præparater. Mens bekæmpelsen finder sted skal en autoriseret skadedyrskæmper (privat eller kommunal) ugentligt gennemgå området over en periode på 4-6 uger.
  • Når et rotteproblem er bekæmpet, nulstilles det pågældende område. I tilfælde af en ny observation gentages bekæmpelsen.

Har du spørgsmål til hvordan de nye regler har betydning for din virksomhed eller kommune, så kontakt Anticimex på tlf. 69 15 17 44 eller på mail: info@anticimex.dk. Så hjælper vi dig gerne!

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44