Rotte

Kollegie slipper for rotteproblemer

Problem

Da Kagså kollegiet skulle have renoveret kloakkerne under kollegiets 309 boliger, kontaktede de Anticimex for at finde en løsning på deres rotteproblem.

Rotterne skulle bekæmpes for at forebygge, at de kravlede ind i boligerne, når udgravning og renovering af kloak startede.

Endvidere var det vigtigt, at de renoverede kloakker ikke blev oversvømmet og ødelagt af rotter.

Løsning

Indledningsvist blev rotteproblemet og kollegiets kloaktegninger gennemgået.

På baggrund af analysen, lagde vi en bekæmpelsesplan. I følge planen skulle der anvendes 44 Smart Pipes-fælder (tidligere kendt som WiseTrap-fælder) i bekæmpelsesfasen, Yderligere skulle der bruges 10 stationære fælder (Skelbrøndsfælder). Skelbrøndsfælderne skulle blive siddende og forebygge indtrængen af rotter fra det offentlige kloaknet.

Resultat

Rottebekæmpelsen varede 4 måneder - fra april til august 2015.

Efter de første to måneder var det tydeligt at se i skudstatistikkerne, at rottebestanden under kollegiet var ved at blive mindre. Fælderne skød færre gange.

Efter en samlet periode på 4 måneder blev rottebekæmpelse afsluttet. Skudstatistikkerne viste at det kun var skelbrøndsfælderne, som skød. Der var ikke flere rotter under kollegiet.

Skelbrøndsfælderne bliver stående for beskytte Kagsåkollegiets område og renovering af kloakken kan starte.

Sådan har vi hjulpet andre

Læs via nedenstående links, hvordan vi har hjulpet andre boligforeninger af med deres rotteproblemer.

Boligforening bliver rottefri

Bolig Hjørring vandt over rotterne

Få mere at vide

Få mere at vide om, hvordan Anticimex kan hjælpe dig og dine beboere af med rotteproblemerne. Så de kan færdes i fred og ro for rotter.

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så vi kan finde den rette løsning til dig.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44