Er svaler fredet

Er svaler fredet?

Hvad kan du gøre, hvis din virksomhed har problemer med svaler?

Landsvaler og bysvaler er de to mest almindelige svalearter i Danmark, og begge arter er fredet, hvilket betyder, at det er forbudt at fjerne eller ødelægge deres reder, æg eller unger. Beskyttelsen omfatter hele yngleperioden, hvilket i praksis betyder fra marts til slutningen af august. Efter denne periode er det tilladt at fjerne de tomme reder.

Dog kan svalernes tilstedeværelse være forstyrrende på grund af deres støj og de mange ekskrementer, og mange oplever et behov for professionel hjælp til at undgå svaler. Heldigvis er der en række forskellige tiltag, du kan foretage for at minimere generne fra svaler.

Når vi i Anticimex laver svalesikring, benytter vi fuglenet, som er en human og effektiv løsning, der forhindrer, at svalerne bygger reder. Dette er især relevant ved steder som tagskæg eller tagudhæng, hvor fuglenes tilstedeværelse kan være både hygiejnisk og økonomisk skadelig.

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at bekæmpe svalerne i din virksomhed?

Sundhedsrisici ved svaler

Svaler er anset som elegante og gavnlige skabninger, der spiller en væsentlig rolle i at holde økosystemet i balance ved at indfange store mængder insekter hver dag. Men deres nytte bliver hurtigt overskygget, når de vælger upassende steder at bygge deres reder.

Svaler kan potentielt medføre betydelige udfordringer for din virksomhed, idet de kan skabe støjgener, sundhedsrisici og forårsage skader på bygninger. Dette skyldes især deres ekskrementer, som ved kontakt med regnvand kan ætse og nedbryde forskellige overflader, herunder bygningsmaterialer og rækværker.

Derudover kan der være en betydelig risiko for spredning af forskellige alvorlige sygdomme, såsom papegøjesyge, campylobacter og salmonella. Dog er svalerne langt fra kun en ulempe. De er nemlig også enormt vigtige for økosystemerne, og det er vigtigt at behandle svalerne varsomt.

Hvorfor er det vigtigt at behandle svalerne med omhu?

Til trods for de udfordringer, som svaler kan medbringe, spiller de en uundværlig rolle i vores økosystem, og det er derfor vigtigt at behandle dem med omhu. Svaler er for eksempel dygtige insektjægere, som bidrager væsentligt til kontrollen af skadedyr, hvilket understreger deres økologiske betydning.

Ikke nok med det er svalernes træk- og yngleadfærd vigtige indikatorer for klimaforandringerne, fordi de kan hjælpe os med at forstå, hvordan disse globale forandringer påvirker dyrelivet. De leverer altså afgørende data til forskere og bidrager dermed til vores samlede forståelse af klodens sundhed.

Dertil kommer den glæde, som svalerne skaber for mange mennesker. Deres smukke sang og hurtige flugt gennem luften er en fryd for øjet og øret. Mange ser desuden svalernes tilbagevenden i foråret som et tegn på, at vinteren er forbi, og at de varmere måneder er på vej. Derfor skal svalernes rolle naturligvis værdsættes – samtidig med at vi finder humane løsninger på de problemer, de kan skabe.

Hvordan skal du håndtere svalernes tilstedeværelse i din virksomhed?

Selvom svaler er fredet i Danmark, betyder det ikke, at du er forpligtet til at tåle de potentielle gener, de kan medføre. Hvis du har svaler i din virksomhed, er det en fornuftig strategi at søge professionel assistance for at sikre en lovlig og effektiv løsning.

Anticimex kan håndtere svaler på en skånsom og ansvarlig måde, der både imødekommer dine behov og samtidigt respekterer fuglenes velfærd. Vi benytter fuglenet, som primært kan gøre nytte ved åbne sluser eller områder, hvor virksomheder får leveret varer. Således vil svalerne søge efter et andet sted at bygge reder, hvilket både gavner svalerne og din virksomhed.

Er du klar til at komme af med svaler i din virksomhed på en human måde? Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44