Svale rede

Svaler

Svaler i Danmark

Der findes tre svalearter i Danmark. Nemlig landsvalen, bysvalen og digesvalen. Dem kan du læse mere om her.

Hvad lever svaler af?

Svaler er som nævnt insektædere. Landsvalerne tilbringer det meste af deres tid i luften, hvor de fanger de insekter, der skal give dem næring til deres lange flugt. Landsvalerne fanger dog udelukkende insekter i mellemhøje luftrum. På samme tid fanger digesvalen insekter i lavere luftlag, mens bysvalen flyver og fanger insekter i de helt høje luftlag. Således kan svalearterne sikre, at der er føde nok til alle.

Men udover at insektfangsten gavner svalerne, som skaffer energi til deres flugt, hjælper svalerne også os, når de fanger insekterne. En landsvalefamilie kan nemlig spise op mod en million insekter i de måneder om året, som familien tilbringer i Danmark. Dermed er svalerne til stor hjælp for mange mennesker, som får færre myggestik og fluer i køkkenet.

Dog kan svalerne desværre også være til besvær for mennesker. Det kan nemlig skabe problemer, hvis svalerne slår sig ned på et menneskeskabt sted, hvor de kan bygge uhygiejniske reder eller bringe sygdom med sig.

>> Hvad gør du, hvis du får problemer med svaler?

Hvorfor er svalen et skadedyr?

Svaler anses ofte som elegante og gavnlige skabninger, der især hjælper med at holde økosystemet i balance ved at indfange op mod en million insekter hver sæson per svalefamilie. Men deres nytte bliver hurtigt overskygget, når de for eksempel tiltusker sig adgang til virksomheder gennem for eksempel varesluser.

Svaler kan udgøre et potentielt problem for fødevare- eller medicinalvirksomheder
Disse brancher er underlagt strenge hygiejnestandarder og kvalitetskontrol, hvilket gør det afgørende at opretholde et rent og sikkert produktionsmiljø. Når svaler vælger at bygge reder i eller omkring faciliteterne, kan det føre til flere udfordringer.

Svaler kan blive et problem, fordi de kan skabe støjgener, sundhedsrisici og forårsage skader på bygninger. Dette skyldes især deres ekskrementer, som ved kontakt med regnvand kan ætse og nedbryde forskellige overflader, herunder bygningsmaterialer og rækværker.

Sundhedsrisici

Svaler kan også bringe alvorlige sygdomme med sig. Der kan for eksempel være en betydelig risiko for spredning af papegøjesyge, Campylobacter og salmonella.

Først og fremmest kan svalernes nærvær medføre sundhedsrisici, da deres ekskrementer kan indeholde bakterier og patogener. Disse affaldsprodukter kan potentielt forurene fødevarer eller medicin under produktion, opbevaring eller transport. Dette udgør en trussel for produkternes sikkerhed og kvalitet.

Hygiejniske problemer

Derudover kan svalernes reder og affald også medføre hygiejniske problemer. Rederne kan tilstoppe ventilationssystemer og dræn, hvilket resulterer i ineffektiv luftcirkulation og potentiel oversvømmelse. Dette kan forårsage produktionsafbrydelser og ekstra vedligeholdelsesomkostninger.

Endelig kan svalerne forstyrre arbejdsmiljøet for medarbejderne i fødevare- og medicinalvirksomheder ved at skabe støj og forurening. Dette kan have en negativ indvirkning på medarbejderes trivsel og produktivitet.

For at håndtere disse udfordringer er det afgørende at have en professionel tilgang til svalernes tilstedeværelse. Anticimex kan hjælpe med at implementere skånsomme og effektive forebyggelsesmetoder samt fjerne svaler fra faciliteterne, samtidig med at alle gældende love og regler overholdes. På den måde kan fødevare- og medicinalvirksomheder fortsætte med at producere sikre og kvalitetsprodukter uden bekymringer for svalerelaterede problemer.

>> Hvilke skader kan svaler forårsage?

Er svaler fredet?

Ja, svaler er fredet i mange lande – herunder Danmark.

Det betyder, at det er ulovligt at skade eller dræbe dem samt at ødelægge deres reder. Men selvom de smukke svaler har ret til et familieliv ligesom alle os andre, kan de forstyrre og bygge reder, som er sundhedsskadelige for mennesker.

Forebyggelse og håndtering

Hos Anticimex er vi eksperter inden for skadedyrsbekæmpelse og forebyggelse. Hvis du oplever problemer med svaler i din virksomhed, er det vigtigt at tage skridt for at løse situationen. Vores specialister kan hjælpe med at fjerne svalereder og implementere effektive forebyggelsesmetoder, der er skånsomme for dyrene og overholder alle gældende love og regler.

For at få yderligere rådgivning om svaler, deres adfærd og hvordan man bedst beskytter dit hjem eller din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Anticimex. Vi er altid klar til at hjælpe med skadedyrsbekæmpelse og forebyggelse, så du kan nyde det bedste fra naturen, uden at det forstyrrer din hverdag.

Kontakt Anticimex i dag for professionel skadedyrsbekæmpelse og forebyggelse i forhold til svaler og andre skadedyr!

Ring på 69 15 17 44 eller benyt formularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44