Anticimex kan hjælpe dig med biologiske analyser

Biologiske analyser

Risikoanalyse på Listeria

For at minimere risikoen for Listeria i dine fødevarer, kan vi - i samarbejde med dig - udarbejde en risikoanalyse på baggrund af de prøver, som er blevet analyseret på et akkrediteret laboratorium.

Udarbejdelse af årshjul

For at give dig et komplet overblik over, hvad der skal ske hvornår, kan vi udarbejde et årshjul, så du aldrig er i tvivl. Du modtager årshjulet som en fil, som du nemt kan printe.

Ændres regler, der påvirker dig, vil årshjulet blive opdateret og du modtager et nyt årshjul. I årshjulet kan du se hvornår de forskellige fødevaregrupper skal udtages til kontrol.

Afhentning af biologiske prøver til analyse

Anticimex eller et transportfirma afhenter, efter aftale, de udtagne prøver. Så prøverne kan blive analyseret i henhold til gældende retningslinjer. Ved at Anticimex eller et transportfirma gør det, sikres at transportforhold er efter foreskrifterne (temperatur, varighed o.l)

Prøvesvar

Når dine prøver er blevet analyseret på et akkrediteret laboratorium, kan vores erfarne fødevaresikkerhedskonsulenter gennemgå resultaterne og fortælle dig i klart sprog, hvad resultaterne betyder. Vi sender svarene til dig pr. e-mail.

Hvad koster de biologiske prøver?

Det afhænger af, hvad du har behov for. Der er stor forskel på, hvad vores kunder har brug for. Kontakt os derfor og fortæl, hvad du har brug for. På den baggrund kan vi så lave et tilbud, der matcher dit behov.

Hvem kan have udbytte af dette?

Det vil især være virksomheder i engros-leddet og storkøkkener, som disse løsninger især henvender sig til.

Vi kan også hjælpe dig med...

Egenkontrol

Audit

Kursus i almen fødevarehygiejne

Få hjælp - kontakt os nu

Lad os hjælpe dig med at holde styr på de biologiske analyser. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44