Hvordan kommer mus ind i huset? Få svaret her - Anticimex

Hvordan kommer mus ind i huset?

Et hul på størrelse med en krone er nok for musen

Der skal så lidt til, før musen er igennem. Er der et hul på størrelse med en en-krone, er der gode muligheder for, at den kommer igennem. Det kan være en sprække i murværket, et afløb uden tætmasket metalgitter eller lignende.

Åbent hus for musene

Når døre og vinduer står åbne, er det dejlig nemt for musene at komme ind til alle de goder, som de ofte kan lugte til. For ikke at tale om både ly og læ. Derfor gælder det om at holde døre og vinduer lukkede i det omfang, som det er muligt.

Hvilke mus søger ind i bygninger?

I Danmark er der mange forskellige musearter. Det er dog primært husmusene og halsbåndmusene, som søger indenfor.

Husmusen

Husmusen – eller Mus Musculus, som den hedder på latin – er typisk 8 cm lang. Derudover kommer halen, som er mindre en musens krop. Den findes i to farvevarianter: en lys og en mørk variant.

Husmus er nærmest altædende, hvilket har været med til at sikre dem overlevelse og at de kan overleve og formere sig de fleste steder. Den foretrukne føde består af korn og kornproduter.

Husmusen er typisk aktiv om natten, men kan dog også være aktiv om dagen, hvis forholdene tillader det. Er forholdene gunstige, kan husmusene få unger hele året rundt: Et sted mellem 5-10 kuld om året, hvert med 4-8 unger. Uden musebekæmpelse kan musebestanden derfor hurtigt udvikle sig kraftigt. I naturen vil ynglesæsonen dog begrænse sig til det sene forår og sommeren.

Halsbåndmusen

Halsbåndmusen (Apodemus flavicollis) er noget større end husmusen: Krop og hoved måler 10-12. Dertil kommer en lang hale. Halsbåndmusen er også nærmest altædende. Lige som husmusen foretrækker den også frø- og kornprodukter.

Den vil typisk ikke yngle, mens den er indendørs. Det skal klares ude i naturen

Gener og farer ved at have mus i sin bygning

For mange er mus en ”sød, lille gnaver”, som ikke tillægges de negative følger, som rotterne har.

Der er dog en række problemer ved at have mus i sin bygning.

Mus gnaver og ødelægger

Det er ikke for ingenting, at musene er del af gnaverfamilien. De gnaver i alt, hvad de kan komme i nærheden af. Derved ødelægger de en del. Det kan være lidt tapet, det kan være elledningen til olieradiatoren eller andet (Det bliver så typisk det sidste som musen gnaver i). Derved ødelægges genstanden. I værste fald kan det også medføre kortslutning og brand.

Mus er smittebærere

Ligesom rotter kan mus bære på sygdomme, som er farlige for mennesker:

  • Leptispirose (Weils sygdom), som er en akut bakteriesygdom, der spredes via gnaverens urin
  • Salmonella, som spredes via musenes ekskrementer
  • Yersinia-infektion, som kan give feber, kulderystelser, hovedpine og hævede lymfeknuder. Infektonen sker typisk ved kontakt med musenes afføring eller kontakt med inficeret vand.
  • Hantavirus, som giver influenzalignende symptomer. Det kan udvikle sig til ryg- og mavesmerter samt nyresvigt. I værste tilfælde kan sygdommen være dødelig for mennesker, men heldigvis er der cirka kun 10 tilfælde i Danmark årligt. I Norge bliver sygdommen kaldt for musepest. Virussen overføres via ekskrementerne fra gnaverne.

Sådan minimerer du risikoen for at få mus i dit hus

Forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse! Ved at lukke de huller, som musene kan slippe ind gennem, minimeres risikoen for at få de uønskede mus ind. Hold døre og vinduer lukkede mest muligt. Der skal så lidt til at musene kommer ind.

Sørg også for, at musene ikke kan finde noget at spise hos dig. Et foderbræt til fuglene er også en lækkerbisken for mus og rotter.

Har du fået mus, kan Anticimex hjælpe dig

Hos Anticimex er vi specialister i skadedyrsbekæmpelse – også bekæmpelse af mus. Vi har erfarne teknikere i hele landet. Også en i nærheden af dig.

Kontakt os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44