Svaler - hvad gør jeg

Hvad gør jeg, hvis jeg får svaler?

Hvad kendetegner svaler?

Svaler er små, lette fugle, der ofte kan ses svæve gennem luften i en elegant dans. De er kendt for deres karakteristiske lange, spidse vinger og korte, kileformede haler. Svalernes nærvær kan være en indikation af, at foråret er kommet, da de migrerer fra varmere områder til kolde klimaer for at yngle.

Der findes tre forskellige svalerarter i Danmark: bysvalen, landsvalen og digesvalen, men det er typisk bysvalen og landsvalen, vi tænker på, når vi taler om svaler. Det er dog kun landsvalen, som vi kan afhjælpe med, da bysvalen er fredet og derfor ikke må reguleres i Danmark.

Hvorfor bygger svaler reder i eller omkring bygninger?

Svaler bygger deres reder i eller omkring menneskeskabte strukturer, fordi de finder disse områder ideelle til yngling og beskyttelse. Det giver dem en stabil base, hvor de kan skabe reder til at opdrage deres unge. Desuden er det tæt på menneskelige aktiviteter, hvilket gør det lettere for svalerne at finde føde.

Vidste du, at deres ekskrementer blandet med regnvand kan få en ætsende effekt? Det kan ødelægge alt fra bilens lak, udendørsmøbler eller rækværk. Desuden lokker svalernes reder andre skadedyr såsom til din virksomhed som møl, klannere, biller og mider. Så hvis du observerer en svalerede ved jeres læsserampe eksempelvis, er det med at reagere.

Hvordan undgår jeg gener fra svaler?

Hvis svalernes tilstedeværelse i eller omkring jeres virksomhed er generende, er det vigtigt at vide, at svaler og deres reder er beskyttet af loven i mange områder, da de er en truet art. Derfor er det ikke tilladt at fjerne eller ødelægge deres reder, mens de er i brug.

Du kan dog tage forebyggende foranstaltninger for at undgå, at svalerne bygger reder på uønskede steder, såsom ved at installere svaleredekasser, der kan tiltrække svalerne til mere passende steder eller lukke alle indgange af til tidligere svalereder, da de har det med at vende tilbage til samme yngleområde.

Anticimex kan hjælpe dig med bekæmpelse af svaler

Hvis du oplever udfordringer med eller genereret af svaler i eller omkring jeres virksomhed, kan Anticimex hjælpe dig med bekæmpelse af svaler. Vores kompetente team kan rådgive dig om de bedste løsninger for at håndtere svalerne og finde en balance mellem bevaring og forebyggelse af gener. Vi tilbyder løsninger, der tager hensyn til svalernes beskyttede status og samtidig beskytter jeres bygning mod uønsket fugleaktivitet.

Kontakt os i dag, så vi kan hjælpe dig med at finde den rette tilgang til at håndtere svaler på en ansvarlig og effektiv måde. Vores dedikerede team står klar til at hjælpe dig med at bevare jeres virksomhed i harmoni med naturen.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44