Borebille angriber træværk

Borebiller

Er du i tvivl om du har fået borebiller?

Hvis du finder små huller i træværk, møbler eller i tagkonstruktionen på dit hus, vil der ofte være tale om et angreb fra borebiller og borebillernes larver. I sådanne tilfælde gælder det om at sætte ind hurtigst muligt med en effektiv behandling af borebiller. Borebillernes larver kan leve i træet i årevis, og kan med tiden ødelægge en hel tagkonstruktion på et hus.

Hos Anticimex har vi professionelle skadedyrsteknikere, som har udstyret og erfaringen til at løse opgaven. Det gør det muligt for os at levere en hurtig og effektiv bekæmpelse af borebiller.

Borebillelarver

Borebillelarverne kan leve og udvikle sig i praktisk taget al slags træ, undtagen hårde tropiske sorter og kernetræ af vore hjemlige arter. De kan leve i krydsfiner, træfiberplader og de elsker pileflet. Selv bøger, der opbevares fugtigt, kan være hjemsted for borebillen der så kaldes ”bogorm”!

Borebillelarverne trives bedst i splintved, hvor udviklingen går hurtigst ved temperaturer mellem 20 og 25ºC, og ved en træfugt på 30% - svarende til en luftfugtighed på 100%. Kommer temperaturen over 30ºC eller under 14ºC eller fugtindholdet under de 10-15%, der er normalen i helårsopvarmede rum, går udviklingen af angrebet i stå.

Angreb fra borebiller

De kraftigste angreb fra borebiller ses derfor i fugtige men ”lune” rum, som f.eks. køkken, kælder, loftrum, stalde, lader etc. Inde i huset er møbler, fodpaneler, billedrammer etc. nær kolde/fugtige ydervægge og gulve mest udsat. I vores klima trives borebillen også glimrende udendørs i hegn, plankeværker stolper og andet træværk med passende højt fugtindhold.

Når larven gnaver i træet, dannes såkaldt boremel, som er lyst træpulver.

De voksne insekter klækkes og gnaver sig ud gennem overfladen af træet fra midten af juni og frem til begyndelsen af august. De er mest aktive om natten, her kravler eller flyver de i begrænset omfang rundt for at parre sig.

Efter parringen lægger hunnen 20-60 æg i revner eller i gamle flyvehuller i træet.

Voksne borebiller

De voksne borebiller lever kun ganske få uger og dør kort efter parring og æglægning. 3-4 senere klækkes æggene, og de små larver gnaver sig ind i træet. I starten gnaver de langs årringene, men senere gnaver de også på kryds og tværs i splintveddet. Kerneved af f.eks. fyr og lærk angribes normalt ikke.

Larverne lever i træet i 3-8 år afhængig af træsort, temperatur og fugtighed. Når larverne gnaver sig gennem træet, fylder de gangen bag sig op med tætpakket boremel, og hvis de på deres vej krydser en gang, der fører til et gammelt flyvehul, drysser boremelet ud og lander som karakteristiske små bunker på nærmeste underlag under træværket. Når larven har færdigudviklet sig, vil den først på sommeren gnave sig op lige under overfladen, og der vil den lave et ”puppekammer”, hvor den forpupper sig og i løbet af et par uger forvandle sig til det voksne insekt, der så gnaver et cirkelrundt hul og gennem det forlader træværket.

Huller efter borebiller

Flyve/borehullerne er cirkelrunde med en diameter på 1-2 mm. Da larvens indgangshul er så lille, er det meget vanskeligt at registrere et frisk angreb. Det opdages oftest først når flyvehullerne begynder at opstå, efter ca. 3-5 år, typisk sker det ved at der ses boremel som er drysset ud fra hullerne.

Spredningen af et angrebet foregår udelukkende ved de voksne insekters æglægning, larverne er ikke i stand til at sprede sig (smitte) fra træemne til træemne medmindre træemnerne er reelt sammenhængende.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44