Fugle afskrækkelse

Fugle

Duer og gråspurve er eksempler på dyr, som glæder mange, men som i visse situationer anses som skadedyr. Disse to fuglearter er generelt ikke bange for mennesker og ernærer sig hovedsageligt af korn, kornprodukter og frø. Når de først opdager en god fødekilde i produktionsanlæg eller lagerfaciliteter, har de en tendens til hurtigt at trænge ind i bygningerne og etablere deres reder på og i bygninger. I forbindelse med fødevarer betragtes de som uønskede af flere grunde:

  • De forurener råvarer og færdigvarer med deres ekskrementer, hvori der kan findes potentielle sundhedsrisici som Salmonella og svampesporer.
  • Fuglereder fungerer også som udklækningssteder for andre typer af skadedyr, såsom frømøl, klannere, mider, lopper og blodsugende mider.
  • De forårsager skade på varerne og deres emballage ved at hakke i det og æde det. Duer kaldes ofte for "flyvende rotter," da de kan fortære mange kilo korn osv. om året, præcis som en rotte.

Fugle, der bygger reder i bygninger, kan forurene varerne. Dette gælder ikke kun for duer og gråspurve, men også i høj grad for svaler. Af denne årsag bør enhver form for fuglereder på og især i bygninger, hvor fødevarer opbevares, undgås for at opretholde fødevaresikkerheden og kvaliteten.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44