Duer

Duer

Duers ekskrementer er bakteriefyldte og ætsende

Duer kommer mange steder og roder i alt. Derfor indeholder dueekskrementer en lang række bakterier, som kan være farlige for mennesker. Det gælder blandt andet salmonella og campylobacter.

Yderligere er der syre i duernes ekskrementer. Når den bliver efterladt på bygninger, biler, møbler og andet, vil dueekskrementerne ætse disse. Yderligere medfører duen afføring også misfarvninger, hvor den lander. Derfor gælder det om at slippe af med duerne hurtigst muligt. Det gør man ved at gøre det så ugæstfrit for duerne som muligt.

Duer, vi ofte ser i vores have eller bymidte

Columbidae er fuglefamilien, der består af duer og byduer. På verdensplan findes der omkring 1100 duearter, hvis vi tæller alle varianter og krydsninger med. I Danmark er der især tre typer duer, som ses:

  • Ringdue (Columba palumbus) - også kaldet skovdue - er en vild due, der er federe, tungere byggede og større end andre europæiske duer. De foretrækker at yngle i rolige, grønne omgivelser, og du kan finde dem trippende rundt i din have eller i parker. Du kan kende dem på deres lyserøde grå bryst, rød-orange næb og en hvid hals.
  • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) er en ikke så stor, slank due, som er lys grå/beigefarvet med en smal sort/hvid plet på siden af halsen. Tyrkerduer lever i byer, villakvarterer, parker eller på landet, og bygger gerne rede i træer eller buske, eller på bygninger.
  • Tamdue (Columba livia domestica) er samme art som bydue, og mange af dem stammer fra fugle, som er sluppet løs fra fangeskab. Det er den type due, vi ser samles i byområder og som findes over hele verden. De nedstammer oprindeligt fra klippeduen og har en cyan-lilla hals (uden hvid plet) og en ret slank krop. Vi kalder ofte disse duer for "flyvende rotter". De er omkring 30-35 cm høje og vejer mellem 270-550 gram.

Hvor og hvornår yngler duer?

Tamduer eller byduer yngler ofte på, i og omkring bygninger, normalt på tagrygge, under gesimser eller på støttebjælker. Rederne er lavet af græs og kviste samt affald som stykker af plastik eller tekstil. Skovduer bygger ofte deres rede i tæt vegetation eller store træer.

Deres ynglesæson er normalt mellem marts og juli, men mange duer kan yngle året rundt. Kuldet består normalt af 2 æg, off-white i farve, lagt på hinanden følgende dage.

Inkubationsperioden varer cirka 18 dage, og de klækkede fugle får fjer efter cirka 30 dage. Mærkeligt nok kan byduen lægge endnu et redeæg, når de første unger kun er 20 dage gamle. Dette betyder, at et maksimum på 9 reder kan produceres pr. par pr. år.

Hvad spiser duer?

Duer spiser først og fremmest korn, frø, frugter og andre afgrøder. Man oplever dog tit, at de indtager hvad som helst af organisk materiale. De er nærmest altædende og finder stor glæde i vores madrester. De spiser i gennemsnit omkring 450 gram mad om ugen.

Vidste du, at det er forbudt at fodre duer?

I henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering paragraf 14: "Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

Hvorfor ses duer ofte i store flokke?

Duer kan godt lide at samles i store flokke. Flokken giver dem sikkerhed, bedre chancer for at finde føde og beskyttelse mod rovdyr.

I løbet af årene har duer tilpasset deres kurren for bedre at blive hørt over støjniveauet i travle bymiljøer.

Derfor kan deres kurren let høres på lang afstand og blive irriterende.

Duer bliver i lokalområdet

Når en due bliver udruget, vil den som regel ikke forlade det område, som den kom til verden i. Er duen blevet udklækket på dit tag, vil den foretrække at den også selv lægger sine æg på dit tag. Og sådan vil efterfølgende duegenerationer også have det.

Betragtes alle fugle, vi finder i byområder, som skadedyr?

HVILKE FUGLE ER BESKYTTET, OG HVILKE ER IKKE

Byområder er hjemsted for en rig biodiversitet, der skal fremmes og bevares. Imidlertid vækster nogle arter, såsom duer og måger, rigtig meget blandt andet på grund af tilgængeligheden af spildt mad og andet affald i bymiljøet.

Denne vækst medfører ofte sociale og miljømæssige problemer som støj, forurening, nedbrydning af bygninger, overførsel af sygdomme osv. Af denne grund er det meget vigtigt at opretholde fuglekontrol under kommunal tilladelse.

Gør-det-selv-tips til at holde duer og andre fugle væk

Duer er vedholdende og tilpasningsdygtige fugle, og en kombination af forskellige skræmmemetoder er ofte mere effektiv end at stole på en enkelt tilgang. Når det kommer til at slippe af med duerne, er der dog en række ting, som du selv kan gøre for at reducere deres antal.

  • Tætning af eventuelle åbninger eller sprækker, hvor duer kan søge ly. Sørg for, at de ikke kan komme til at komme ind på din altan og lignende steder. Det kan gøres med fuglesikring
  • Smid ikke affald/mad rundt omkring. Duerne er nærmest altædende og tager også gerne imod dine madrester. Nogle gange i konkurrence med de almindelige rotter. Sørg for, at alle skraldespande er tæt forseglet
  • Lad være med at fodre duer eller andre fugle
  • Hæng reflekterende objekter som sølvpapirsstykker, cd'er eller reflekterende bånd i nærheden af områder, der ofte besøges af duer

>> Læs mere om, hvad du selv kan gøre for at slippe af med fugle

Regler og muligheder for bekæmpelse og forebyggelse af duer

Man må ikke bare bekæmpe duer. Der findes en række specifikke regler, som man skal følge.

Regulering af ringduer

Ringduer må reguleres fra 1. november. Indtil da har de yngletid. Fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefales det, at man skyder efter ringduer, der flyver i flok. Så er det nemlig tale om unge duer, som er klar til livet udenfor reden. Er der kun en enkelt, vil der ofte være tale om en ringdue, der fortsat passer reden.

Det er nødvendigt at søge Naturstyrelsen om tilladelse, hvis man ønsker at regulere ringduer.

Regulering af tyrkerduer

Tyrkerduer er fredede og må der for ikke skydes eller reguleres på anden måde.

Regulering af tamduen

Tamduen er ikke fredet og må derfor reguleres hele året.

Lad Anticimex hjælpe dig med at bekæmpe duer

Fordi der er en lang række regler for bekæmpelse og regulering af duer, kan du med fordel kontakte Anticimex for at få assistance til kampen mod duer. Samtidig kan opgaven også kræve specialudstyr. Brug kontaktformularen herunder eller ring 69 15 17 44 og hør, hvad vi kan gøre for dig, så du slipper af med duerne.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44