Flyvende måge

Måger

Hvordan ser måger ud?

 • Mågen er en mellemstor til stor fugl, afhængigt af arten af måge (der findes 102 kendte arter), er deres gennemsnitlige størrelse mellem 29 cm og 76 cm. De er kraftigt byggede fugle.
 • Måger er ofte hvide med grå vinger eller helt grå. De har et gult-rødt spidst næb med sorte markeringer på deres hoved og næb.
 • Deres fødder har svømmehud.

Hvilke måger findes i Danmark?

 • Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) er den mest almindelige måge i Danmark. Den bor ofte ved søer og i brakvandsområder. Derudover kan man også møde disse måger rundtomkring i Danmark
 • Sølvmåge (Larus argentatus) er en almindelig art i Danmark og findes ofte ved kyster, havne og søer. Den er kendt for sine sølvfarvede vinger og grå ryg
 • Stormmåge (Larus canus) er en mindre almindelig art i Danmark og foretrækker kystnære områder og søer. Den har en mere slank krop og er ofte mere grå end sølvmågen.
 • Sildemåge (Larus fuscus) er almindelig langs kyster, især i vintermånederne. Den har en brunlig krop og er lidt mindre end sølvmågen.
 • Svartbag (Larus marinus) er en stor måge, der ofte findes langs kysten. Den har en kraftig krop og en mørkere farve sammenlignet med andre måger.
 • Ride (Rissa tridactyla) er en mindre mågeart, der primært findes i nordlige kystområder.

Det er dog især de tre førstnævnte hættemågen, sølvmågen og stormmågen, som findes i Danmark

Hvor ses mågerne?

Måger holder primært til i de kystnære områder. Traditionelt har de levet af fisk, som de selv har fanget eller opsnappet via fiskerne i de forskellige havne. Ændringer i fiskeriet har betydet, at denne fødekilde er blevet reduceret markant. Derfor ses mågerne nu også andre steder, hvor de kan finde mad.

Måger har ændret deres trækmønstre

Mange mågepopulationer trækker ikke længere til varmere klimaer, når de kolde måneder nærmer sig, men bliver i de samme byområder året rundt.

Denne ændring i adfærd forværrer problemet, da deres populationer vokser uden noget, der stopper dem.

Evne til at tilpasse sig mennesker

Måger har vist en bemærkelsesværdig evne til at tilpasse sig menneskers tilstedeværelse og adfærd. Det opleves desværre ofte på steder med udeservering, hvor mågerne kan være særdeles aggressive i deres jagt på føde. For eksempel er det ikke ualmindeligt at se måger snappe mad fra menneskers hænder eller tallerkener, eller som slår ned på de madrester, som er efterladt på bordet, når gæsterne har forladt dette.

Måger vil normalt ikke fysisk angribe et menneske, medmindre de føler sig truet. Hvis de føler, at deres afkom er truet, kan de kredse eller dykke for at skræmme opfattede indtrængere væk.

Måger bygger deres reder på tage i byområder

De bruger forskellige materialer som græs, kviste og fjer til at bygge deres reder. Disse fugle har en tendens til at vende tilbage til de samme ynglesteder år efter år. Vi ser normalt store flokke af dem, fordi de har en tendens til at blive sammen for at beskytte hinanden mod rovdyr.

De høje lyde, de laver for at kommunikere med hinanden, kan være meget irriterende, især i ynglesæsonen, om foråret og sommeren.

Tegn på en mågeinvasion

Måger er aktive i dagslys, og deres tilstedeværelse kan være ret generende for mennesker. Der er en mågeinvasion, når:

 • store flokke af måger ses på tage og når de vandrer rundt i gaderne
 • de laver overdreven støj
 • der er store mængder ekskrementer ophobet på fortovene, biler og bygninger
 • bygninger og statuer bliver beskadiget af syren i deres ekskrementer
 • store mængder åbne skraldeposer er spredt omkring, og du kan se dem rode i dem
 • du ser måger snappe mad fra folks hænder eller tallerkener.

>> Se flere tegn på invasion af måger

Er måger farlige?

Det er nok en overdrivelse, at kalde måger for "farlige". Der er dog en række ting ved måger, som man skal være opmærksom på.

Måger er smittebærere

Måger hakker gerne i alt, hvad de finder i deres vej. De er kendt for at være bærere af en række farlige sygdomme. Det gælder blandt andet salmonellaforgiftning og Campylobacter.

En salmonellaforgiftning er især farlig for ældre og svage, hvor den kan være livstruende. Det er heller ikke godt for "almindelige, sunde personer". Salmonella kan medføre mavesmerter, diarré, opkast, hovedpine og kroniske ledsmerter. En salmonellaforgiftning er ikke til at spøge med.

Får du Campylobacter, får du kvalme, mavesmerter, feber. Det vil også typisk medføre opkast. Det "værste" vil typisk være overstået i løbet af en uge, men du vil være ret svag i de efterfølgende uger.

Måger giver øget risiko for andre skadedyr

Måger har lært at associere skraldespande med fødekilder. De vælter dem eller trækker skrald ud for at få fat i spiselige ting indeni. De åbner også skraldeposer og flipper endda lågene på skraldespande op med næb og fødder.

De samles ofte omkring spiseområder og stjæler mad fra folk og skraldespande. Gader bliver hurtigt fyldt med skrald og skaber et uhygiejnisk miljø, der kræver hyppigere rengøringstjenester.

Mågerne er også ofte bærere af mider, lopper, parasitter eller andre sygdomme, som de kan overføre. Tilstedeværelsen af ​​måger betyder derfor, at der er øget risiko for andre skadedyr.

Aggressive måger

Måger yngler i kolonier. På den måde er de mange til at passe på både æg og unger, og når de har unger, bliver de særligt aggressive, hvis du kommer i nærheden af deres reder. Det er ikke unormalt at man bliver jagtet fra luften, hvis man kommer for tæt på deres kolonier i yngleperioden.
Ud over at være pågående, vil de også larme ekstra meget.

Høje og hyppige skrig

Især i ynglesæsonen udsender måger meget høje og hyppige skrig, der kan være meget forstyrrende. De kæmper ofte med hinanden eller andre fugle om mad, og i den forbindelse lave disse høje lyde.

Mågernes reder = dårligt nyt for din bygning

Hvis mågerne vælger at bygge reder på din bygning, kan det medføre dårlig luftcirkulation, tilstoppede skorstene og nedløbsbør. Det er hverken godt for bygningen eller dig.

Deres ekskrementer skæmmer din facade og bygning, desuden æder ekskrementerne tage og facader, hvilket medfører fugtudsivning eller en utætheder.

På dine solcellepaneler
Måger kan finde på at bygge reder under eller omkring solcellepaneler, og de kan forårsage blokeringer eller forstyrre ventilationen af panelerne. Mågeklatter indeholder urinsyre, der kan være ætsende og potentielt beskadige panelernes beskyttende belægninger over tid.

På dit tag og altan
Fugle søger ofte altaner som potentielle redepladser. De kan bygge reder ved hjælp af kviste, blade og andre materialer, som kan ophobes og forårsage blokeringer eller tilstoppe tagrender og afløb, hvilket forhindrer korrekt vandflow. Dette kan føre til vandansamling, som kan medføre taglækager, vandskader eller potentielle strukturelle problemer.

Må man bekæmpe måger?

Ja og nej. Der er en række regler for de enkelte mågearter. Derfor anbefaler vi, at du tager i os, som kender lovgivningen på området. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Hos Anticimex kan vi hjælpe dig med fuglesikring og forebyggelse, hvor vi sætter ind, før mågerne har slået sig ned. Det kan f.eks. være med wirer, fuglenet, pigge eller ved elektronisk afskrækkelse. Det kan også være hjælp til fjernelse af reder.

Vi kan også hjælpe dig, når mågerne allerede er flyttet ind. Det kan f.eks. være oprensning og desinficering efter mågerne.

Gør-det-selv-tips til at holde måger og andre fugle væk

Måger er vedholdende og tilpasningsdygtige fugle, og en kombination af flere forskellige afskrækkelsesmetoder er ofte mest effektiv.

Her er nogle tips:

 • Visuelle afskrækkelsesmidler som reflekterende genstande, bevægelige eller roterende enheder eller fugleskræmsler (dukker)
 • Sørg for, at alle skraldespande er tæt forseglet
 • Fjern fuglefoderbrætter
 • Hæng reflekterende genstande som sølvpapirsstrimler, CD'er eller reflekterende bånd nær områder, der ofte besøges af måger
 • Placer forhindringer (f.eks. plantekasse) på din vindueskarm, så fuglene ikke kan slå sig ned.
Læs flere tips til, hvordan du selv slipper af med uønskede fugle

Kontakt os og få hjælp til kampen mod måger

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder til at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig af med mågerne.

En af vores konsulenter vil besøge dig, analysere din situation, give dig al information og lave et skræddersyet forslag. Vores erfarne medarbejdere er altid der for dig, og vi yder vores fremragende service i hele Danmark.

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44