Mågebekæmpelse - det klarer Anticimex for dig

Mågebekæmpelse

Hvad har du brug for?

Måger er til gene for mange: Boligforeninger, fødevarevirksomheder, havne, spisesteder og mange andre. Med deres højlydte skrigeri, deres svineri og aggressive adfærd.

For hver af disse grupper er der en række muligheder og begrænsninger i forhold til bekæmpelse af måger. For at kunne tilbyde dig den optimale løsning, har vi brug for at kende dine udfordringer, behov og muligheder for at iværksætte bekæmpelsen.

På baggrund af din dialog med vores skadedyrskonsulent får du et tilbud på en løsning på mågebekæmpelse.

Hvilke løsninger kan vi tilbyde dig inden for bekæmpelse af måger?

Hos os kan du få en bred vifte af løsninger. Ofte kræver det mere end et enkelt tiltag, for at forebygge og bekæmpe mågerne effektivt. Vi kan blandt andet tilbyde dig:

Der er en del regler på området. Kontakt os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen nederst på denne side for yderligere oplysninger.

Vi holder dig orienteret

Når vi har været ude og løse opgaven, laver vi en servicerapport, der fortæller hvad der er sket og hvilke observationer, vores tekniker har gjort. Så du ved, hvad vi har lavet hvornår. Denne rapport sender vi til dig pr. mail.

Derfor har vi brug for mailadressen til den, der skal modtage servicerapporten. Du får en servicerapport hver gang vores tekniker har været hos dig i forbindelse med bekæmpelse af mågerne. Ønsker du, at der er flere modtagere af servicerapporten, kan det sagtens lade sig gøre, så længe vi har mailadresserne.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med mågebekæmpelse

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte får fra dem, der har problemer med måger og derfor vil have mågerne fjernet.

Hvorfor er der så mange måger i byerne?
Mågerne har fundet ud af, at der er gode levemuligheder i byerne. Flade tage, hvor de kan yngle. Masser af madaffald, som de kan spise. I mange byer er havneområder, som tidligere har være brugt til fiskeri og industri, blevet omdannet til boligområder. I havne er der traditionelt mange måger.

Er måger fredet?
Alle måger, på nær sølvmågen, er fredet. Derfor må man ikke bare fjerne mågeæg eller skyde mågerne. Det er EU’s fuglereguleringsregulativ, der ligger til grund for dette. Og det er Naturstyrelsen, der behandler ansøgningerne.

Må man skyde mågerne?
Man må IKKE bare skyde mågerne, der er en række strenge regler for dette. Det gælder både i forhold til mågeart, årstid og lokation. For at måtte skyde måger, skal man have en tilladelse fra Naturstyrelsen. Før en tilladelse gives, skal det bevises, at mågerne er til stor gene. 

Få hjælp - kontakt os

Lad os hjælpe dig af med mågerne. Brug kontaktformularen herunder eller ring til os på 69 15 17 44. Så finder vi en løsning, der løser dine problemer med måger.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44