Hvordan undgår man mus? Få svaret her - Anticimex

Hvordan undgår man mus?

Derfor er det vigtigt at holde musene ude

Musen er en gnaver og lever i høj grad op til denne betegnelse. Mus gnaver i næsten alt, som de kommer i nærheden af. For at finde føde og redemateriale. Det går ud over installationer, skabe, møbler, fødevarer og meget mere.

Ud at forårsage materielle skader, har musene også en anden negativ egenskab: Mus er smittebærere af en lang række sygdomme, som er farlige for mennesker. Det gælder for eksempel:

  • Lepsospirose (Weils sygdom) er en akut bakteriesygdom, der spreder sig fra mus og rotters urin. I nogle tilfælde vil der være tale om en mild og forbigående infektion. I værre tilfælde kan det medføre nyresvigt og lungebetændelse.

  • Salmonella er en af de mest forekomne mave/tarminfektioner hos mennekser. Bakterien findes i ekskrementer fra mus og rotter. Bakterien spredes typisk via inficeret mad og drikke, som har været i kontakt med ekskrementerne.

  • Yersiniainfektion giver symptomer, der minder om salmonellaforgiftning. Sygdommen medfører mavepine, der kan minde om blindtarmsbetændelse. Smitte opnås ved at man indtager fødevarer, der har været i kontakt med mus.

  • Tuleræmi (harepest) er en infektion, der kan spredes fra mus (rotter og harer) til mennesker. Harepesten kan give feber, hovedpine, kulderystelser. Mennesker inficeres typisk ved at have været i direkte kontakt med gnaverens afføring eller ved at indtage inficerede drikkevand.

  • Hantavirus spredes via musens afføring og giver symptomer, der minder om influenza. Der kan udvikle sig til ryg- og mavesmerter og nyresvigt.

Forebyggelse, forbyggelse, forebyggelse

Det bedste du kan gøre er at forebygge musenes adgang til din bygning. Gør det svært for musene, så de opgiver at slå sig ned hos dig.

En mus har brug for et hul på størrelse med en en-krone for at at kunne komme igennem. Derfor gælder det om at være meget omhyggelig med sin forebyggende indsats.

Luk hullene, så musene ikke kan komme ind

I en bygning kan der være mange veje ind for musene. En af disse er ventilationsåbninger. Sæt et fintmasket metalnet for åbningen, som du blokerer denne indgang, uden at stoppe for ventilationen.

Det samme skal du gøre ved kloakker, nedløbsrør og lignende.

Har du revner i murværket, så få dem ordnet, så musene ikke kan komme ind.

Gør det svært for musene at finde mad

Mus er nærmest altædende, så det kan godt være en udfordring at afskære dem fra fødekilder. Ved at sørge for, at de ikke kan komme ind i bygning, afskærer man sandsynligvis fra den største fødekilde.

Mange ynder at fodre fugle via foderbrætter og lignende. Til glæde for fuglene. Og til glæde for både mus og rotter. Lad derfor være med at fodre fuglene, fordi det tiltrækker gnavere. Fuglene skal nok klare sig.

Overvågning og bekæmpelse

Musene vil gøre hvad de kan for ikke at blive opdaget. Og da de samtidig er natdyr og foretrækker at samle føde, når det er mørkt, kan det være svært at opdage dem i det daglige. Derfor giver det god mening at have overvågning af sin ejendom, så eventuelle mus eller rotter kan opdages. Så man kan sætte ind med bekæmpelse af disse.

Til dette har Anticimex løsningen: SMART. Løsningen består af enheder, som overvåger området 24/7. Andre enheder kan slå mus og rotter ihjel. Er der aktivitet, registreres dette og sendes til det centrale kontrolsystem. På den måde sikres det store overblik, at der kan sætte hurtigt ind - inden problemet eskalerer. Dette er typisk en løsning for virksomheder.

Vi kan også hjælpe private med musebekæmpelse.

Kontakt os

Hvis du har behov for forebyggelse og bekæmpelse af mus, så kontakt os. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så finder vi den løsning, der passer til dit behov.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44