Metoder til at holde rotter væk

Metoder til at slippe af med rotter

Metoder, som ikke virker

Bestemte lugte

Rotter har en følsom lugtesans, og nogle tror, at de føler sig frastødt af visse lugte som:

  • Pebermynteolie: At gennemvæde bomuldsbolde i pebermynteolie og placere dem på områder, hvor rotter er aktive, kan muligvis afskrække dem midlertidigt. Dog er denne metode normalt ikke tilstrækkelig til at eliminere en hel rotteplage.
  • Mølkugler: Mølkugler indeholder naftalin, der er kendt for sin stærke lugt. Nogle mennesker tror, at placering af mølkugler nær rotteinficerede områder kan afskrække dem. Dog er mølkugler ikke specifikt designet til at bekæmpe rotter, og effektiviteten af denne metode er tvivlsom.
  • Ammoniak: At blande en opløsning af ammoniak og vand og sprøjte det i områder, der er inficeret med rotter, kan muligvis afskrække dem midlertidigt. Dog forventes denne metode ikke at have en langvarig effekt.

Brug af rottegift

Rottegift er kraftfuldt og effektivt i små doser, ikke kun mod rotter, men også mod mennesker, pattedyr, fugle og vandlevende dyr. Dyr, der spiser forgiftede rotter, kan selv blive forgiftede. Det er dét, man kalder sekundær forgiftning.

For at minimere risikoen for forgiftning af mennesker og andre dyr end rotter, har vi i Danmark et krav om, at det kun er autoriserede rottebekæmpere, der må anvende rottegift.

Rottegift må kun udlægges som led i en bekæmpelse og må ikke anvendes til permanent bekæmpelse af mus og rotter. Giften skal altid placeres i aflåste foderstationer, for at forhindre, at mennesker og andre dyr kommer i kontakt med giften.

Risici ved rotter

Rotter udgør en trussel mod vores sundhed. De kan overføre alvorlige sygdomme som salmonella, tyfus eller rabies. Nogle af disse sygdomme er meget farlige, da bakterierne, der fremkalder dem, er resistente over for antibiotika, som f.eks. E. coli.

Disse sygdomme overføres via direkte kontakt med rotter eller deres afføring og urin eller ved bid.

Rotter kan også medføre betydelige tab af omdømme og økonomisk tab, men de kan også skabe alvorlige sikkerhedsrisici ved at beskadige fødevareforsyninger, møbler, infrastruktur, elektriske installationer, køretøjer eller isoleringsmaterialer.

Juridiske forpligtelser for virksomheder

De fleste virksomheder er juridisk forpligtede til at have en skadedyrsikring i samarbejde med en skadedyrsbekæmpelsesleverandør. Denne skadedyrssikring handler ikke kun om at slippe af med rotter, men også proaktivt at forhindre enhver form for skadedyr med et effektivt overvågningssystem.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44