Sådan undgår du rotter og mus

Sådan undgår du rotter og mus

Forebyggende foranstaltninger

  • Inspektion af din bygning for eventuelle sprækker eller huller i vægge, gulve og fundament. Få lukket disse adgangsveje, for at forhindre rotter i at komme ind.
  • Sørg for, at der er tætningslister på alle døre og vinduer, for at eliminere sprækker, som rotter kunne bruge til at trænge ind. Installer fejelister nederst på udvendige døre for at blokere potentielle adgangsveje.
  • Ryd op i skure, stalde, kældre, lofter og andre sjældent anvendte områder, som rotter kan bruge som skjulesteder.
  • Rotter søger vandkilder, så reparer eventuelle lækager i VVS hurtigt, for at fjerne adgang til vand og forhindre, at de tiltrækkes.
  • Sikre afløb mod indtrængende rotter. Dette kan f.eks. gøres med en Smart Pipe.

Når du i bymæssig bebyggelse ser rotter på overfladen, betyder det typisk, at der er rigtig mange rotter i kloaknettet. Det tvinger nogle af rotter op til overfladen.

Det mest effektive er derfor at forebygge og bekæmpe rotter direkte i kloakken.

Bor du i et rotteplaget område, anbefaler vi at du får monteret Smart Pipe rottefælde monteret i skelbrønden, så du forebygger at rotterne trænger ind i din bolig.

Husk! Hvis du ser en rotte har du pligt til at anmelde det til kommunen. Dette kan typisk gøres elektronisk på kommunens hjemmeside.

Få mere at vide

Få mere at vide om, hvordan Anticimex kan hjælpe dig med at slippe af med rotterne.

Ring på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder, så vi kan finde den rette løsning til dig.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44