Bekæmpelse af mus

Produktionsstop på grund af mus

Mus kan stoppe din produktion på mange måder. Hvis du har er en fødevarevirksomhed eller medicinalvirksomhed, vil forekomsten af mus betyde, at du skal lukke din produktion ned. Det kan også betyde, at du skal kassere produktionen. Det afhænger af din certificering.

Mus gnaver i hvad som helst. Også ledninger til maskiner og andet udstyr. Får de gnavet i den forkerte ledning, får dine maskiner, din server eller andet ikke mere strøm. Med nedbrud til følge.

Ødelæggelse af installationer, udstyr og bygning

Som nævnt gnaver musene nærmest i alt, som de kan komme i nærheden. De gnaver huller i dine bygninger og hvad de ellers kan komme i nærheden af. Bider en mus i en elektrisk ledning, kan det forårsage brand, idet musens fedt bliver som et stearinlys.

Smittespredning via mus

Det sker med jævne mellemrum, at mennesker bliver smittet af mus (og rotter). Det er sygdomme som salmonella, harepest, leptospirose og hantavirus, som kontakt med mus og deres efterladenskaber kan give. Læs mere om smittespredning her.

Bekæmpelse af mus – sådan gør vi

Musene findes i mange størrelser og miljøer. Der for er der brug for en bred vifte af løsninger til at bekæmpe musene.

Hos Anticimex anvender vi nedenstående metoder. På baggrund af inspektion og analyse af situationen anbefales/installeres den/de løsning(er).

Traditionelle musefælder

I nogle situationer vil det være overdrevet at installere en SMART-løsning. Her anvender vi traditionelle fælder til bekæmpelsen.

Job eller serviceaftale på bekæmpelse af mus?

Uanset om du har brug for en enkelt bekæmpelse af mus eller en løbende aftale, kan Anticimex hjælpe dig med musebekæmpelsen. Hvad der passer bedst, afhænger af din situation. Kontakt os derfor og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Inspektion – bekæmpelse - opfølgning

Du kan se vores bekæmpelse af mus som en tretrinsraket.

Vi starter med inspektionen for at få overblik over situationen, så vi kan anbefale den rette løsning.

På baggrund af inspektionen sætter vi en bekæmpelse i gang.

Efter et par uger kontakter vi dig for at høre, hvordan det går. Er alt vel, lukker vi den aktuelle sag. Når der er tale om SMART-løsningen, er der tale om fortløbende overvågning/bekæmpelse, der automatisk giver besked.

Kontakt os og slip af med musene

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så finder vi en løsning, der kan hjælpe dig af med musene.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44