Almindelige fuglearter

Almindelige fuglearter

Duer og måger kan sprede sygdomme

Duer og måger associeres ofte med uhygiejnisk adfærd. De hakker i alt, hvad de finder på deres vej.

Deres ekskrementer kan overføre sygdomme. Især jord forurenet med ekskrementer fremmer væksten af svampen, der er ansvarlig for at forårsage histoplasmose.

> Mere om sygdomme overført fra fugle

Jager måger duer?

Måger er altædende fugle, der kan jage små pattedyr og fugle. Nogle gange jager de også duer. Selvom de normalt lever i de samme byområder, har duer tendens til at holde sig væk fra måger for at undgå fare.

Måger bliver især aggressive, når de konkurrerer om mad eller når de føler, at deres reder eller unger er truet.

Ligheder mellem duer og måger

Duer og måger har vist en utrolig tilpasningsevne til bymæssige områder og har ændret deres kostvaner og adfærd i overensstemmelse hermed. Begge arter er sociale fugle, der ofte lever i store grupper eller flokke.

De betragtes som skadedyr, fordi de generer mennesker og kan bære visse sygdomme. Begge arter kan forårsage skader på ejendom og skabe uhygiejniske forhold.

Gør-det-selv-tips til at holde duer og måger væk

  • Duer og måger er vedholdende og tilpasningsdygtige fugle, og en kombination af afskrækkelsesmetoder er ofte mere effektiv end at stole på én enkelt tilgang. Nogle tips inkluderer:
  • Forsegle eventuelle åbninger eller sprækker, hvor duer kan søge ly
  • Fjern fuglefodringsstationer
  • Hæng reflekterende genstande som aluminiumsfoliestykker, CD'er eller reflekterende bånd i nærheden af områder, hvor duer og måger ofte opholder sig

>> Flere gør-det-selv-tips til at holde fugle væk

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44