Måger

Hvor ses mågerne?

Måger holder primært til i de kystnære områder. Traditionelt har de levet af fisk, som de selv har fanget eller opsnappet via fiskerne i de forskellige havne. Ændringer i fiskeriet har betydet, at denne fødekilde er blevet reduceret markant. Derfor ses mågerne nu også andre steder, hvor de kan finde mad.

Hvad spiser måger?

Måger er først og fremmest til fisk, insekter, ådsler, muslinger og affaldt. De kan næsten spise hvad som helst andet, som er organisk.

Det opleves desværre ofte på steder med udeservering, hvor mågerne kan være særdeles aggressive i deres jagt på føde. Der høres jævnligt om måger, der snapper mad ud af hænderne på mennesker eller som slår ned på de madrester, som er efterladt på bordet, når gæsterne har forladt dette.

Hvilke måger findes i Danmark?

I Danmark kan du finde en del forskellige måger:

  • Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus)
  • Sølvmåge (Larus argentatus)
  • Stormmåge (Larus canus)
  • Sildemåge (Larus fuscus)
  • Svartbag ()Larus marinus
  • Ride (Rissa tridactyla)

Det er dog især de tre førstnævnte, som findes i Danmark

Er måger farlige?

Det er nok en overdrivelse, at kalde måger for "farlige". Der er dog en række ting ved måger, som man skal være opmærksom på.

Måger er smittebærere

Måger er kendt for at være bærere af en række farlige sygdomme. Det gælder blandt andet salmonellaforgiftning og Campylobacter.

En salmonellaforgiftning er især farlig for ældre og svage, hvor den kan være livstruende. Det er heller ikke godt for "almindelige, sunde personer". Salmonella kan medføre mavesmerter, diarré, opkast, hovedpine og kroniske ledsmerter. En salmonellaforgiftning er ikke til at spøge med.

Får du Campylobacter, får du kvalme, mavesmerter, feber. Det vil også typisk medføre opkast. Det "værste" vil typisk være overstået i løbet af en uge, men du vil være ret svag i de efterfølgende uger.

Måger har andre skadedyr med

I mågernes reder finder du en række andre skadedyr, som de kan "give videre". Det drejser sig om mider, møl, biller og sølvfisk. Dyr, som du heller ikke ønsker at få.

Aggressive måger når de har unger

Måger er ikke kendt for at holde sig tilbage. Når de har unger, bliver de særligt aggressive, hvis du kommer i nærheden af deres reder. Ud over at være pågående, vil de også larme ekstra meget.

Mågernes reder = dårligt nyt for din bygning

Hvis mågerne vælger at bygge reder på din bygning, kan det medføre dårlig luftcirkulation, tilstoppede skorstene og nedløsbør. Det er hverken godt for bygningen eller dig.

Må man bekæmpe måger?

Ja og nej. Der er en række regler for de enkelte mågearter. Derfor anbefaler vi, at du tager i os, som kender lovgivningen på området. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Kontakt os og få hjælp til kampen mod måger

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder til at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig af med mågerne.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44