Måge

Måger

Hvor ses mågerne?

Måger holder primært til i de kystnære områder. Traditionelt har de levet af fisk, som de selv har fanget eller opsnappet via fiskerne i de forskellige havne. Ændringer i fiskeriet har betydet, at denne fødekilde er blevet reduceret markant. Derfor ses mågerne nu også andre steder, hvor de kan finde mad.

Hvad spiser måger?

Måger er først og fremmest til fisk, insekter, ådsler, muslinger og affald. De kan næsten spise hvad som helst andet, som er organisk.

Det opleves desværre ofte på steder med udeservering, hvor mågerne kan være særdeles aggressive i deres jagt på føde. Der høres jævnligt om måger, der snapper mad ud af hænderne på mennesker eller som slår ned på de madrester, som er efterladt på bordet, når gæsterne har forladt dette.

Hvilke måger findes i Danmark?

Hættemågen (Chroicocephalus ridibundus) er den mest almindelige måge i Danmark. Den bor ofte ved søer og i brakvandsområder. Derudover kan man også møde disse måger rundtomkring i Danmark:

  • Sølvmåge (Larus argentatus)
  • Stormmåge (Larus canus)
  • Sildemåge (Larus fuscus)
  • Svartbag (Larus marinus)
  • Ride (Rissa tridactyla)

Det er dog især de tre førstnævnte, som findes i Danmark

Er måger farlige?

Det er nok en overdrivelse, at kalde måger for "farlige". Der er dog en række ting ved måger, som man skal være opmærksom på.

Måger er smittebærere

Måger er kendt for at være bærere af en række farlige sygdomme. Det gælder blandt andet salmonellaforgiftning og Campylobacter.

En salmonellaforgiftning er især farlig for ældre og svage, hvor den kan være livstruende. Det er heller ikke godt for "almindelige, sunde personer". Salmonella kan medføre mavesmerter, diarré, opkast, hovedpine og kroniske ledsmerter. En salmonellaforgiftning er ikke til at spøge med.

Får du Campylobacter, får du kvalme, mavesmerter, feber. Det vil også typisk medføre opkast. Det "værste" vil typisk være overstået i løbet af en uge, men du vil være ret svag i de efterfølgende uger.

Måger giver øget risiko for andre skadedyr

Måger forurener miljøet ved konstant at samle affaldssække eller mulige fødekilder op. Mågerne er også ofte bærere af mider, lopper, parasitter eller andre sygdomme, som de kan overføre. Tilstedeværelsen af ​​måger betyder derfor, at der er øget risiko for andre skadedyr.

Aggressive måger

Måger yngler i kolonier. På den måde er de mange til at passe på både æg og unger, og når de har unger, bliver de særligt aggressive, hvis du kommer i nærheden af deres reder. Det er ikke unormalt at man bliver jagtet fra luften, hvis man kommer for tæt på deres kolonier i yngleperioden.
Ud over at være pågående, vil de også larme ekstra meget.

Mågernes reder = dårligt nyt for din bygning

Hvis mågerne vælger at bygge reder på din bygning, kan det medføre dårlig luftcirkulation, tilstoppede skorstene og nedløbsbør. Det er hverken godt for bygningen eller dig.

Deres ekskrementer skæmmer din facade og bygning, desuden æder ekskrementerne tage og facader, hvilket medfører fugtudsivning eller en utætheder.

Må man bekæmpe måger?

Ja og nej. Der er en række regler for de enkelte mågearter. Derfor anbefaler vi, at du tager i os, som kender lovgivningen på området. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Hos Anticimex kan vi hjælpe dig med fuglesikring og forebyggelse, hvor vi sætter ind, før mågerne har slået sig ned. Det kan f.eks. være med wirer, fuglenet, pigge eller ved elektronisk afskrækkelse. Det kan også være hjælp til fjernelse af reder.

Vi kan også hjælpe dig, når mågerne allerede er flyttet ind. Det kan f.eks. være oprensning og desinficering efter mågerne.

Hvad kan du selv gøre, for at holde mågerne væk?

Når vi holder måger ude, er det vigtigt at gøre sove- og redepladserne så uattraktive som muligt, ellers bliver fuglene ved med at vende tilbage. Dette er noget du selv kan gøre:

  • Holde mulige redepladser fri
  • Placer forhindringer (plantekasse) på fx din vindueskarm, så fuglene ikke kan slå sig ned
  • Udendørs er det bedst at bruge lukkede skraldespande til at lægge alt i.

Kontakt os og få hjælp til kampen mod måger

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder til at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig af med mågerne.

En af vores konsulenter vil besøge dig, analysere din situation, give dig al information og lave et skræddersyet forslag. Vores erfarne medarbejdere er altid der for dig, og vi yder vores fremragende service i hele Danmark.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44