Duer i duefælde

Duefælder

Når bestanden af duer er kommet ud af kontrol, skal der sættes kraftigt ind. Når præventive foranstaltninger (duepigge og andre former for fuglesikring m.m.) ikke er nok, kan duefælder komme på tale. Det er typisk tamduer, der giver problemer. Tamduen må bekæmpes hele året.

Hvordan fungerer det?

Hos Anticimex bruger vi forskellige typer fælder. De fungerer hovedsageligt med et lokkemiddel som mad eller vand for at lokke fuglene indenfor.

Hvor placeres duefælderne?

Duefælderne vil typisk blive placeret der, hvor duerne opholder sig. Det er typisk på flade tag og lignende steder, hvor offentligheden ikke har adgang.

Hvor længe skal duefælderne være i aktion?

Et typisk forløb med duefælder varer fem uger.

Hvor ofte tilses duefælderne?

For at sikre, at duerne ikke sidder længe i duefælderne, bliver fælderne inspiceret hver dag.

Hvad sker der med de indfangede duer?

Når der er gået en due i fælden, vil den blive aflivet med et specialværktøj. Det foregår hurtigt og effektivt.

Hvad koster det?

At bekæmpe duer kan være en omfattende opgave. Det er oftest ikke gjort med et enkelt tiltag. At bruge duefælder er derfor typisk en del af den samlede løsning til bekæmpelse af duerne. Ofte vil det også være nødvendigt med duepigge, duewirer m.m.

Prisen for at slippe af med duerne afhænger af problemets omgang. Derfor skal vores konsulent have et overblik over situationen, for at udregne en pris.

Få mere at vide - kontakt os

Få dine problemer med duer løst. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44