Bekæmpelse af duer - det klarer Anticimex

Bekæmpelse af duer

Hvad har du brug for?

For at kunne tilbyde dig den rette løsning, har vi brug for at kende din situation og dine behov. Uanset om du har en fødevarevirksomhed, der skal overholde BRC’s skærpede regler angående duer og andre fugle, om du repræsenterer en boligforening eller noget helt ottende, kan vi hjælpe dig i kampen mod duerne.

Det hele starter med, at du og vores skadedyrskonsulent gennemgår det hele. På den baggrund får du et tilbud på duesikring, som typisk vil være en kombination af flere af nedenstående løsninger:

Derfor er det vigtigt at forebygge og bekæmpe duer

Duer udgør for mange en gene eller endda en fare i dagligdagen. For en fødevarevirksomhed, som skal overholde en lang række certificeringer, kan det have store konsekvenser, hvis de ikke har styr på duerne. Duerne bærer nemlig på en række smitsomme bakterier, som ikke må komme i nærheden af fødevarerne.

For en café eller restaurant med servering ude, kan de påtrængende duer have en negativ effekt på at sætte sig. Det går ud over omsætningen, når der flakser duer over det hele og der er duelort på stole og borde.

For boligforeningen er duerne også et problem. Duer på loftet kan skabe store ødelæggelser. Har duerne fundet et godt, trygt og lunt sted på dit loft, kan de yngle året rundt. Yderligere er duernes ødelægger duernes efterladenskaber også øvrige bygningsdele, møbler m.m.

Hvorfor vi skal bruge din e-mail-adresse?

Når vores tekniker har løst opgaven hos dig, skriver han/hun en servicerapport. Den fortæller, hvad der er sket i løbet af besøget hos dig. Så du og vi har styr på dokumentationen. Den sender vi til dig pr.e-mail, vedhæftet som PDF-fil. Hvis der er flere, der har brug for at få servicerapporten, kan det sagtens lade sig gøre. Så længe vi har de relevante mailadresser.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med duer og bekæmpelse af duer

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte får fra dem, der vil have fjernet duer.

Hvorfor er der så mange duer i byerne?

Duerne har fundet ud af, at der er gode levemuligheder i byerne. Flade tage, hvor de kan yngle. Masser af madaffald, som de kan spise.

Er duer fredet?

I Danmark er der typisk tre duearter, som er fremtrædende: Ringduen, tyrkerduen og tamduen. Af disse må kun tamduen bekæmpes/reguleres hele året. Ønsker man at bekæmpe ringduer, skal man søge om tilladelse hos Naturstyrelsen. Det kræver ingen tilladelse fra Naturstyrelsen at skyde tamtuer. Man skal dog underrette den lokale politikreds om, at man skyder duer.

Må man skyde duer?

Man må IKKE bare skyde duerne, der er en række strenge regler for dette. Det gælder både i forhold til dueart, årstid og lokation. For at måtte skyde duer, skal man have en tilladelse fra Naturstyrelsen. Før en tilladelse gives, skal det bevises, at duerne er til stor gene.

Hvem er Anticimex?

Anticimex er et af Danmarks største firmaer inden for bekæmpelse af skadedyr. Vi er 120 ansatte, hvoraf 100 er skadedyrsteknikere, fordelt ud over hele landet. Vi har også en tekniker i nærheden af dig. På verdensplan er Anticimex også blandt de største skadedysbekæmpere. Du finder Anticimex i 19 lande. Vi er mere end 7.000 ansatte.

Få hjælp mod duerne – kontakt os

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen nederst på siden og fortæl os om din situation. Så finder vi en løsning, der passer.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44