Duer

Duer

Duers afføring er bakteriefyldt og ætsende

Duer kommer mange steder og roder i alt. Derfor indeholder dueafføring en lang række bakterier, som kan være farlige for mennesker. Det gælder blandt andet salmonella og campylobacter.

Yderligere er der syre i duernes ekskrementer. Når den bliver efterladt på bygninger, biler, møbler og andet, vil dueekskrementerne ætse disse. Yderligere medfører duen afføring også misfarvninger, hvor den lander. Derfor gælder det om at slippe af med duerne hurtigst muligt. Det gør man ved at gøre det så ugæstfrit for duerne som muligt.

Hvilke duetyper finder man i Danmark?

I Danmark er der især tre typer duer, som ses:

  • Ringduen (Columba palumbus)
  • Tamduen (Columba livia domestica)
  • Tyrkerduen (Streptopelia decaocto)

Når du går gennem byen og ser mange duer, vil det typisk være tam- og ringduen, som du ser.

Hvad spiser duer?

Duer spiser først og fremmest korn, frø og lignende. Man oplever dog tit, at de indtager hvad som helst af organisk materiale. De er nærmest altædende og finder stor glæde i vores madrester.

Vidste du, at det er FORBUDT at fodre duer? I henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering paragraf 14: "Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

Duer bliver i lokalområdet

Når en due bliver udruget, vil den ikke forlade det område, som den kom til verden i. Er duen blevet udklækket på dit tag, vil den foretrække at den også selv lægger sine æg på dit tag. Og sådan vil efterfølgende duegenerationer også have det.

Hvilke regler og muligheder er der for bekæmpelse og forebyggelse af duer?

Man må ikke bare bekæmpe duer. Der findes en række specifikke regler, som man skal følge.

Regulering af ringduer

Ringduer må reguleres fra 1. november. Indtil da har de yngletid. Fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefales det, at man skyder efter ringduer, der flyver i flok. Så er det nemlig tale om unge duer, som er klar til livet udenfor reden. Er der kun en enkelt, vil der ofte være tale om en ringdue, der fortsat passer reden.

Det er nødvendigt at søge Naturstyrelsen om tilladelse, hvis man ønsker at regulere ringduer.

Regulering af tyrkerduer

Tyrkerduer er fredede og må der for ikke skydes eller reguleres på anden måde.

Regulering af tamduen

Tamduen er ikke fredet og må derfor reguleres hele året.

Hvad kan du selv gøre i kampen mod duer?

Når det kommer til at slippe af med duerne, er der en række ting, som du kan gøre for at reducere deres antal.

  • Smid ikke affald/mad rundt omkring. Duerne er nærmest altædende og tager også gerne imod dine madrester. Nogle gange i konkurrence med de almindelige rotter
  • Spær af. Sørg for, at de ikke kan komme til at komme ind på din altan og lignende steder. Det kan gøres med fuglesikring
  • Lad være med at fodre duerne.

Lad Anticimex hjælpe dig med at bekæmpe dine duer

Fordi der er en lang række regler for bekæmpelse og regulering af duer, kan du med fordel kontakte Anticimex for at få assistance til kampen mod duer. Samtidig kan opgaven også kræve specialudstyr. Brug kontaktformularen herunder eller ring 69 15 17 44 og hør, hvad vi kan gøre for dig, så du slipper af med duerne.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44