Træhvepselarver


Træhvepse savner den talje, som er så karakteristisk for andre hvepse. De fleste larver er planteædere. De ligner sommerfuglelarver men har ofte flere bugfødder.

Choose country